ČASŤ V. SOCIALIZÁCIA KROK ZA KROKOM

Socializácia je pre psa a jeho zdravý vývoj mimoriadne dôležitá. Vďaka nej sa formuje u psa zdravé sebavedomie, normálne správanie bez prejavov strachu či agresie. Socializácia označuje proces, počas ktorého zoznámite svoje šteňa so všetkými predmetmi, prostrediami a javmi, ktoré bude počas svojho života stretávať. Zanedbanie socializácie vedie k nedôvere a častokrát aj k strachovej agresii, či únikovým reakciám psa. Preto si na socializácii dajte záležať a nechajte si na ňu dostatok času. Správna socializácia prebieha v čase od šteňacieho veku až do jeho dospelosti. Nie je vhodné snažiť sa socializáciu urýchliť, omnoho lepšie bude rozdeliť si ju do niekoľkých celkov a prejsť nimi postupne.

1. Socializácia šteniatka v prostredí, v ktorom žije

S touto socializáciou by ste mali začať hneď potom, ako sa šteniatko u vás doma zabýva. Inými slovami, mali by ste vášho nového člena rodiny zoznámiť s najbežnejšími situáciami, prostrediami a subjektmi, s ktorými príde do styku na dennom poriadku. Znamená to napríklad, že ak žijem v meste v bytovke, zoznámim šteniatko s najbližším okolím bytovky, výťahom a priestormi bytovky, ktorými prechádza. Podobne ako keď si šteniatko privezieme a necháme ho „preskúmať“ jeho nový domov. Pri socializácii šteniatku asistujeme, teda chválime a odmeňujeme jeho sebavedomé správanie a povzbudzujeme ho v situáciách, keď sa cíti neisto. Ak zistíme, že šteňa na niečo reaguje so strachom (napríklad výťah), nenútime ho prežívať situáciu opakovane zámerne, ale pomôžeme mu zvládnuť ju vtedy, keď je to potrebné (cestou na venčenie ho napríklad vo výťahu vezmeme na ruky).

V rámci socializácie šteniatka v najbližšom prostredí je dôležité nechať ho prostredie preskúmať, očuchať, zoznámiť sa s ním. K tomu patrí aj zoznámenie sa s ďalšími zvieracími obyvateľmi daného okolia. Pri tom však treba byť opatrní a obozretní – mali by ste svojmu šteniatku umožniť prístup k inému psovi len, ak to samé chce, a tiež len vtedy, ak majiteľ druhého psa toto zoznámenie umožní. Pokiaľ na šteniatku vidíte strachovú reakciu, alebo vidíte, že psík, ktorého ste stretli, prejavuje neistotu či agresiu voči šteňaťu, ich zoznámenie neiniciujte. K socializácii s iným psom/psami sa vrátite inokedy, neskôr.

2. Socializácia šteniatka v premávke a bežnom živote

Bez ohľadu nato, či žijete uprostred mesta alebo na dedine, by váš psík mal poznať dopravné prostriedky a prechádzať popri nich bez strachu, snahy o únik alebo naopak, snahy dolapiť ich. K tejto časti socializácie by ste mali pristúpiť potom, ako už je vaše šteniatko kompletne zavakcinované. Prevezte svojho psíka autom, zoznámte ho s bicyklami, chodcami, autami, či vlakmi, skrátka premávkou v širšom okolí vášho bývania. Opäť zdôrazníme, nie je dôležité všetko absolvovať naraz – jeden deň sa môžete ísť prejsť popri cyklistickej trase, iný deň sa môžete vybrať do centra mesta, kde psík spozná „množstvo nového“: pri socializácii nejde len o dopravné prostriedky, ale aj množstvo ľudí, svetlá, vravu a zvuky, aké život prináša. Venujte sa svojmu šteniatku a sledujte jeho správanie – chváľte a odmeňujte ho v situáciách, kedy sa správa pokojne a nebojácne, uistite ho, že sa nič nedeje, pokiaľ zareaguje neprimerane.

3. Socializácia šteniatka medzi inými psami

Máme na mysli psie parky, cvičiská, výcvikové haly, výstavné haly, ale aj čakáreň u veterinára, skrátka všetky miesta, kde sa zhromažďuje väčší počet psov. Takáto socializácia by mala byť premyslená a cielená. Psíka by ste mali mať pod dozorom, na vôdzke a rovnako by ste mali mať prehľad aj o ostatných zúčastnených psoch. Skôr, než šteniatku umožníte pristúpiť k inému psovi, mali by ste si u jeho majiteľa overiť, či je to možné a opýtať sa ho na to, ako jeho psík reaguje na šteňatá. Ideálne je so socializáciou šteňaťa s inými psami začať v obmedzenej skupine psov, o ktorých majitelia vedia, že šteňaťu v žiadnom prípade neublížia. Vhodné je tiež socializovať vaše šteniatko s inými šteňatami v podobnom veku, kedy sa spravidla vedia pekne pohrať a neublížia si. Aj pri socializácii šteniatka s inými psami je dôležité mať svoje šteňa stále na dohľad a usmerňovať jeho správanie: ak sa hra zmení na príliš akčnú, alebo sa v nej začnú prejavovať prvky dominantného či agresívneho správania, mali by ste zakročiť a šteniatko napomenúť.

4. Socializácia v špecifickom prostredí

Ak ste si kúpili šteniatko s výstavným predpokladom, budete ho musieť naučiť, ako sa má správať vo výstavných halách a v prostredí s ohromným množstvom psov. V takomto prípade odporúčame, aby ste svoje šteňa (nie skôr ako po zavŕšení vakcinačnej schémy) ešte pred prvým absolvovaním výstavy priviedli na výstavu ako diváka – tu sa šteniatko naučí komunikovať s vami aj ostatnými psíkmi pri kruhu, poprípade si cez prestávku môžete skúsiť šteniatko cez kruh previesť.

Ak máte pracovné plemeno a budete sa chcieť venovať výcviku, potrebujete ho zoznámiť s prostredím cvičiska, ktoré máte v pláne navštevovať (taktiež najskôr po zavŕšení vakcinačnej schémy).

Ak sa často presúvate autom/lietadlom, vhodné je šteniatko privyknúť na takéto presuny od útleho veku. Ak bude s vami navštevovať cez deň kanceláriu v práci, takisto ho zoznámte s týmto režimom a prostredím čo najskôr.

Zopár rád na záver

Pri prvých socializačných „výletoch“ zistíte, že je to pre šteňa mimoriadne vyčerpávajúci zážitok. Pobyt v novom prostredí, s rôznymi rušivými vplyvmi, množstvom ľudí, či iných psov je náročný na celkové vnímanie šteniatka, preto si vždy vopred stanovte čas, aký v danom prostredí strávite. V mladom veku by jeden socializačný „výlet“ v rušnom prostredí mal trvať do hodiny.

Socializácia je základom každého dobre vychovaného psa. Je dôležité absolvovať ju krok za krokom, od menej náročných situácií po náročnejšie, a zoznámiť šteniatko/psíka so všetkými prostrediami, vplyvmi a situáciami, ktoré môže v bežnom živote postretnúť. Tou najdôležitejšou súčasťou socializácie však zostávate vy, majiteľ psa, ktorý ho aktívne sprevádza, chváli, odmeňuje, povzbudzuje a usmerňuje pri všetkých jeho činnostiach. Ak dobre zvládnete socializačnú fázu v živote vášho psíka, pravdepodobne si k vám od útleho veku vybuduje veľmi silnú dôveru.